Menu Główne:

Pomoc Psychologa Klinicznego | Terapia Psychologiczna | Problemy Seksualne


Przejdź do zawartości

Dla osób chorych neurologicznie i psychiatrycznie:

Wykonuję następujące badania i terapie dla osób chorych neurologicznie i psychiatrycznie:


 • badanie neuropsychologiczne funkcji poznawczych: mowy, pamięci, gnozji, praksji, myślenia w celu odpowiedzi na pytanie czy objawy, które występują u badanego są wynikiem zmian organicznych w ośrodkowym układzie nerwowym. Ocena głębokości tych zmian dla celów -terapeutycznych lub orzeczniczych;


 • badanie i terapia afazji,


 • badanie i terapia zaburzeń pamięci


 • badanie osób upośledzonych umysłowo w celu oceny głębokości upośledzenia umysłowego,


 • ocena stopnia chorobowego obniżenia funkcji intelektualnych (np. chorobą Alzheimera),


 • badanie poziomu rozwoju intelektualnego -określanie ilorazu inteligencji II,


 • badanie osób po urazach czaszkowo-mózgowych, po operacjach neurochirurgicznych, po zatruciu tlenkiem węgla, związkami rtęci, ołowiu lub innymi związkami chemicznymi uszkadzającymi układ nerwowy w celu odpowiedzi na pytanie czy doszło do zmian organicznych w ośrodkowym układzie nerwowym, jeżeli tak, to jak głęboko i które funkcje poznawcze uległy zaburzeniu.


 • diagnoza zaburzeń nastroju, emocji i zachowania u pacjentow z uszkodzeniem organicznym w ośrodkowym układzie nerwowym,
 • efektem końcowym procesu diagnostycznego jest sporządzenie opinii

psychologicznej dla celów diagnostycznych, orzeczniczych,
dla potrzeb różnych instytucji lub w celu
określenia zakresu rehabilitacji
neuropsychologicznej,

 • pomoc psychologiczna osobom chorym

neurologicznie i psychiatrycznie i
ich rodzinom,

 • diagnoza osobowości,

zaburzeń nastroju i
emocji.


.

Neuron | Pomoc Psychologiczna | Sytuacje Kryzysowe | Pomoc Psychologa | Prywatny Gabinet | Psycholog Kraków


Powrót do spisu treści | Powrót do głównego menu