Menu Główne:

Pomoc Psychologa Klinicznego | Terapia Psychologiczna | Problemy Seksualne


Przejdź do zawartości

Psycholog Kraków - O Mnie

Urodziłam się 8.12.1957r w Gnieźnie. Ukończyłam II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie w 1976 r.

Studiowałam psychologię na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Krakowie gdzie w 1981 r. uzyskałam dyplom psychologa klinicznego.
Egzamin specjalizacyjny pierwszego stopnia z psychologii klinicznej zdałam w październiku1994 r.
W latach 1981-1998 pracowałam w charakterze psychologa klinicznego w Instytucie Neurologii CMUJ w Krakowie

przy ul. Botanicznej 3 zdobywając doświadczenie w pracy w Klinice Neurologii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii.
W latach 1998-2009 pracowałam w Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego CMUJ w Krakowie ul. Kopernika 21 a w oddziale ogólno-psychiatrycznym. Zdobyłam doświadczenie w pracy z chorymi psychicznie z powodu:

 • schizofrenii i innych psychoz,
 • zaburzeń nastroju - manii i depresji,
 • uszkodzenia centralnego układu nerwowego w chorobach neurologicznych,
 • nadużywania alkoholu i substancji psychoaktywnych.

Pracowałam z pacjentami:

 • z zaburzeniami osobowości, zachowania,
 • z zaburzeniami lękowymi,
 • po traumatycznych przeżyciach typu molestowanie seksualne, gwałt, doświadczenie przemocy fizycznej i psychicznej
 • po próbach samobójczych.

Zajmowałam się diagnostyką zaburzeń osobowości, zaburzeń nastroju, zmian organicznych w ośrodkowym układzie nerwowym oraz sprawności intelektualnej.

Prowadziłam psychoterapię indywidualną i grupową osób chorych psychicznie. Oraz terapią rodzin chorych psychicznie pacjentów.

Jednocześnie w latach 1986-2000 pracowałam w wymiarze 1/4 etatu w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Radziwiłłowskiej 8 w Krakowie zajmując się problemami pacjentów geriatrycznych.

W latach 1998-2007 pracowałam jako biegły sądowy z zakresu psychologii klinicznej w Sądzie Okręgowym w Krakowie

Od 2002r. do chwili obecnej pracuję jako psycholog - orzecznik Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Krakowie.

Od sierpnia 2006r do chwili obecnej pracuję jako psycholog w prywatnej Klinice LUX - MED zajmując się diagnozą i pomocą psychologiczną:

 • osób w trudnej sytuacji życiowej związanej ze stratą bliskiej osoby, utratą pracy, mobingiem w pracy, zespołem wypalenia zawodowego, rozwodem, chorobą somatyczną własną lub członka rodziny,
 • wsparciem osób osamotnionych, depresyjnych, z zaniżoną samooceną, z poczuciem bezsensu życia, z problemami rodzinnymi i seksualnymi,
 • pomocą psychologiczną w relacjach par hetero i homoseksualnych,
 • pomocą psychologiczną osobom z problemami emocjonalnymi związanymi z trudnościami z akceptacją ich orientacji seksualnej ze strony rodziny i środowiska.

Zajmuję się diagnostyką osobowości, zaburzeń nastroju w tym głębokości depresji, intelektu, funkcji poznawczych, zmian organicznych w ośrodkowym układzie nerwowym.


Od września 1992r. do chwili obecnej prowadzę praktykę prywatną jako psycholog kliniczny.


Jestem mężatką, mam jedno dziecko.

 

Psycholog Kraków

Neuron | Pomoc Psychologiczna | Sytuacje Kryzysowe | Pomoc Psychologa | Prywatny Gabinet | Psycholog Kraków


Powrót do spisu treści | Powrót do głównego menu